Nyheder

Gemte nyheder fra tidligere:Her finder du de nyheder vi har bragt her på hjemmesiden i tiden løb.

Ny lokalplan for stjernevejskvarteret


24-04-2020


Den endelige godkendelse af den nye lokalplan for vores kvarter behandles nu politisk. 


Se By- og planudvalgets dagsorden her: https://www.fredericia.dk/dagsorden/planudvalget-01-04-2020

 

Lokalplanen skal herefter behandles i økonomiudvalget og vedtages i byrådet. Byrådet har møde d. 27. april 2020. Herefter offentliggøres den pr. brev.


_______________________________________________

Plancher fra Beboermøde vedr kommuneplan !!

Torsdag d. 19 september 2019 

22-09-2019 - opdateret

Ca 100 mødte frem til beboermødet vedr den nye lokal plan for vort kvarter (Stjernekvarteret).


Grundet ferie er Webmaster ikke istand til at fortælle meget om hvad der skete på mødet, men her er et link til de plancher som kommunen præsenterede på mødet. Kommer der et egentlig referat, vil det komme på hjemmesiden senere.


Plancher kan ses ved at klikke her:


*************************************


Oprindelig tekst omkring mødet:


26-08-2019

Baggrunden er, at de tidligere døvehjem på Plutovænget, Lunavænget og Uranusvænget er blevet solgt til en entreprenør, som planlægger at omdanne dem til tæt/lav beboelse, hvilket den nuværende lokalplan ikke giver mulighed for.


Endvidere vil man kigge på de bestående servitutter i området og vurdere, om de fortsat er hensigtsmæssige.

For at give beboerne mulighed for at stille spørgsmål og fremkomme med synspunkter og ideer vil der blive afholdt et møde for beboerne

Torsdag den 19. september kl. 18.30 på Center for Høretab (Døveskolen)


Der vil være repræsentanter fra kommunens planafdeling til stede, ligesom den nye ejer af husene også vil være til stede.


Alle beboere i Stjernekvarteret er velkomne. Mødet forventes at vare ca. 1,5 time afhængig af debatlysten.

Der serveres kaffe og brød.


venlig hilsen
Bestyrelsen19-07-2019  


Kommunen har udsendt et forslag til ændret kommuneplan for Stjernekvarteret. Bestyrelsen for grundejerforeningen Jupiter har drøftet udkastet og har afgivet nedenstående bemærkninger.


Med henblik på nærmere drøftelse af planen, der fortrinsvis drejer sig om ændret status for skolehjemmene på Lunavænget, Plutovænget og Uranusvænget, vil der blive indkaldt til et møde hvor alle beboere i Stjernekvarteret er velkomne.


Mødet vil blive forsøgt afholdt midt i september måned. Nærmere dato vil blive meddelt efter ferien, når vi har en endelig aftale på plads. Den relle frist for tilbagemelding til kommunen, inden kommuneplanen forberedes til politisk behandling er 1. oktober 2019.


Bemærkninger som bestyrelsen har givet til Kommunen inden første svarfrist:


1. Der bør ikke tillades byggeri i flere etager.


2. Der bør ikke gives tilladelse til indretning af ungdomsboliger.


3. Tilladelse til tæt/lav bebyggelse bør alene omfatte specifikke matrikler.


4. Mht. adgangsforhold kunne det overvejes at give adgang til boligerne fra Neptunvej vedr. boligerne på Plutovænget og Lunavænget, så forøget trafik på disse vænger undgås.


5. Den påtænkte udvidelse af de bestående bygninger bør overvejes, da oprettelse af 4 nye boliger pr. matrikel kunne synes meget området taget i betragtning.


6. Servitutterne i området bør gennemgås med henblik på modernisering. Servitutterne vedr. levende hegn bør opretholdes.Lidt uden for kontekst af denne kommuneplan har bestyrelsen også meddelt kommunen flg: 1. Der er ønske om at få opsat en ekstra bom på den brede sti bag Plutovænget og Lunavænget med henblik på at hindre den (ulovlige) knallerttrafik på stien.


2. De grønne områder ved Polluxvænget og Ceresvænget ønsker foreningen ikke længere at anvende til legepladser. Kommunen ejer arealerne, men foreningen har vedligeholdelsespligten, hvilket belaster økonomien.


Vi ønsker derfor undersøgt mulighederne for at sælge grunden på Polluxvænget til parcelbyggeri og grunden på Ceresvænget til indretning af tæt/lav bebyggelse. 


________________________________________________________Generalforsamling 2019 

Stort fremmøde til generalforsamlingen den 25. marts 2019 i Cafe FIC.

16-04-2019 (opdateret med Referat) 


Den 25. marts afholde foreningen generalforsamling i Cafe FIC. I år er det 50 år siden vores forening blev stiftet, og i den anledning var alle medlemmer inviteret til spisning før general forsamlingen.


Det tog godt 80 medlemmer imod, og vi fik nogle hyggelige stunder før generalforsamlingen officielt blev sat igang.


Tidligere bestyrelsesmedlem Svend Flugt styrede med sikker hånd alle deltagere igennem årets generalforsamling, hvor Niels Poulsen blev genvalgt som formand, og hvor vi bla fik et nyt bestyrelsesmedlem, da Lars Schultz afløste Steen Jensen.


Efter i en menneskealder at have varetaget revisorposten, trak Bent Hansen sig fra posten, han afløses af Erik Duer.


Niels Poulsen fremlagde beretning for året 2018, begge beretninger kan ses herunder. 


Beretning for grundejerforeningen kan ses her.


Beretning for antenneforeningen kan ses her.


Referat fra generalforsamlingen kan ses her.


Herunder er lidt stemningsbilleder fra generalforsamlingen.YouSee og Discovery bliver ikke enige 09-11-2019 


så blev det så endegyldigt som det nu kan blive, at Yousee og Discovery ikke kan blive enige om en aftale. Det påvirker ikke kun vores TV pakker, men også dem der bruger "bland selv", da ingen længere har mulighed for at se Discovery's kanaler via Yousee. 


Desværre har vi som forening ikke den store indflydelse, men bestyrelsen har på foreningens vegne gjort Yousee opmærksom på at vi ikke bryder os  at miste kanalerne.


Herunder har vi skrevet lidt om hvad der sker, men iøvrigt henviser vi til Yousee's information som kan ses her.


Vi har også modtaget lidt information fra Yousee.


Der et link til den seneste nederst i denne artikel.


Hvilke Kanaler mister vi:


Det er afhængig af hvilken pakke du har, men flg kanaler forsvinder helt fra Yousee's tilbud. 


Der er tale om 11 kanaler:


 • Kanal 4,
 • Kanal 5,
 • 6'eren,
 • ID - Investigation Discovery,
 • Eurosport 1,
 • Eurosport 2,
 • Canal 9,
 • Discovery Channel,
 • TLC,
 • Animal Planet
 • Discovery Science.


Hvornår træder det i kraft ?  

Kanalerne forsvinder fra 1. januar 2020


Hvad får vi i stedet? 


Grundpakken:

Du får TV2 Charlie i stedet for Kanal 5


Mellempakken:

I stedet for Discoverys kanaler får du: TV 2 Fri, TV 2 Sport, TV3 Max, TV3 Sport og Viasat Ultra HD.


Fuldpakken:

Du får nu følgende kanaler i stedet for Discoverys: Viasat Film Family, Viasat Film Hits, Viasat Film Premiere, Viasat Film Action, Viasat Ultra HD, C More First, C More Stars, C More Hits og C More Series.


Bland selv:

Det er ikke længere muligt at vælge de 11 kanaler fra Discorvery Networks.


Yousee's seneste informationsbrev til bestyrelsen kan ses her:


Iøvrigt har DR flere glimrende og oplysende artikler, hvor een af dem kan ses her


I øvrigt henvises til Yousee's hjemmeside. 


Beboermøde vedr kommuneplan !!


Torsdag d. 19 september 2019 kl 18.30


22-09-2019  


Kommunen har igangsat et arbejde med en ny lokalplan for vort kvarter (Stjernekvarteret).


Baggrunden er, at de tidligere døvehjem på Plutovænget, Lunavænget og Uranusvænget er blevet solgt til en entreprenør, som planlægger at omdanne dem til tæt/lav beboelse, hvilket den nuværende lokalplan ikke giver mulighed for.


Endvidere vil man kigge på de bestående servitutter i området og vurdere, om de fortsat er hensigtsmæssige.


For at give beboerne mulighed for at stille spørgsmål og fremkomme med synspunkter og ideer vil der blive afholdt et møde for beboerne


Torsdag den 19. september kl. 18.30 på Center for Høretab (Døveskolen)

Der vil være repræsentanter fra kommunens planafdeling til stede, ligesom den nye ejer af husene også vil være til stede.


Alle beboere i Stjernekvarteret er velkomne. Mødet forventes at vare ca. 1,5 time afhængig af debatlysten.

Der serveres kaffe og brød.

venlig hilsen
Bestyrelsen


19-07-2019  

Kommunen har udsendt et forslag til ændret kommuneplan for Stjernekvarteret. Bestyrelsen for grundejerforeningen Jupiter har drøftet udkastet og har afgivet nedenstående bemærkninger.


Med henblik på nærmere drøftelse af planen, der fortrinsvis drejer sig om ændret status for skolehjemmene på Lunavænget, Plutovænget og Uranusvænget, vil der blive indkaldt til et møde hvor alle beboere i Stjernekvarteret er velkomne.


Mødet vil blive forsøgt afholdt midt i september måned. Nærmere dato vil blive meddelt efter ferien, når vi har en endelig aftale på plads. Den relle frist for tilbagemelding til kommunen, inden kommuneplanen forberedes til politisk behandling er 1. oktober 2019.


Bemærkninger som bestyrelsen har givet til Kommunen inden første svarfrist:

1. Der bør ikke tillades byggeri i flere etager.

2. Der bør ikke gives tilladelse til indretning af ungdomsboliger.

3. Tilladelse til tæt/lav bebyggelse bør alene omfatte specifikke matrikler.

4. Mht. adgangsforhold kunne det overvejes at give adgang til boligerne fra Neptunvej vedr. boligerne på Plutovænget og Lunavænget, så forøget trafik på disse vænger undgås.

5. Den påtænkte udvidelse af de bestående bygninger bør overvejes, da oprettelse af 4 nye boliger pr. matrikel kunne synes meget området taget i betragtning.

6. Servitutterne i området bør gennemgås med henblik på modernisering. Servitutterne vedr. levende hegn bør opretholdes.


Lidt uden for kontekst af denne kommuneplan har bestyrelsen også meddelt kommunen flg: 


1. Der er ønske om at få opsat en ekstra bom på den brede sti bag Plutovænget og Lunavænget med henblik på at hindre den (ulovlige) knallerttrafik på stien.2. De grønne områder ved Polluxvænget og Ceresvænget ønsker foreningen ikke længere at anvende til legepladser. Kommunen ejer arealerne, men foreningen har vedligeholdelsespligten, hvilket belaster økonomien.
Vi ønsker derfor undersøgt mulighederne for at sælge grunden på Polluxvænget til parcelbyggeri og grunden på Ceresvænget til indretning af tæt/lav bebyggelse. Renovering af gadebelysning i Stjernevejskvarteret

11-04-2019

Opdateret:


Renoveringen er udskudt, sandsynligvis til 2020.
Kommunen har planlagt at renovere gadebelysningen i Stjernekvarteret i sommeren 2019.


Der vil ske udskiftning af alle masterne, og der vil blive opsat led-lys.


I de små sidevænger er masten placeret uheldigt til gene for beboerne. Her agter man at rykke masten 10 m. op ad vænget. Det skulle både give bedre lys på vænget og fjerne generne fra beboerne nederst i vængerne.


Hvis nogle af jer har bemærkninger til dette, er man velkommen til at kontakte ingeniør Knud Johansen på rådhuset på tlf. 72107695.
Generalforsamling 2018

07-04-2018


Grundejerforeningen "Jupiter" afholdte ordinær generalforsamling i Cafe FIC (Fa. Idrætscenter) torsdag den 15. marts 2018 kl. 19.30


Her aflagde vores formand Niels Poulsen beretning for både Grundejerforeningen og Antenne foreningen.
Beretning for grundejerforeningen kan ses her.


Beretning for Antenneforeningen kan ses her.


Referat fra generalforsamlingen kan ses her. 


Nye TV kanaler og ny kanal rækkefølge.

03-01-2018


I starten af det nye år går Yousee's teknikere i gang med kanalomlægning. Det sker i etaper rundt i landet i perioden fra tirsdag 9. januar til torsdag 8. februar 2018. Vores omlægning er pt planlagt til 31/1 fra kl. 00.01 til kl. 10.00.

Men følg selv med under dritsinformation på Yousee.dk


Med kanalomlægningen får foreningens beboere/medlemmer med en Grund-, Mellem- eller Lille Tillægspakke tv-kanalen, nu også Comedy Central i deres tv-pakke.


Tilbud om Radon måling til grundejerforeningens medlemmer..

25-11-2017


Radon er en radioaktiv gas, som findes i undergrunden og trænger ind i bygninger. Radon kan hverken ses, lugtes eller smages og giver ikke bivirkninger med det samme. Radon i boliger er dog medvirkende årsag til omkring 300 nye tilfælde af lungekræft hvert år, hvilket gør det til den næststørste medvirkende årsag til lungekræft i Danmark.

 

Grundejerforeningen har modtaget et tilbud vedr. radaon måling og udstyr.

Tilbuddet kan ses i PDF udgave, ved at klikke her.


I dokumentet er der link til diverse indformation om Radon.


Grundejerforeningen formidler ikke kontakt, så er i interesseret kan i blot bruge de kontakt informationer der er i dokumentet.


Generalforsamling 2017

 

03-4-2017 (opdateret med referat fra GF)

 


Grundejerforeningen "Jupiter" afholdt ordinær generalforsamling i Cafe FIC (Fa. Idrætscenter) onsdag den 15. marts 2017 kl. 19.30

Her aflagde vores formand Niels Poulsen beretning for både Grundejerforeningen og Antenne foreningen.


Beretning for Grundejerforeningen kan ses ved at klikke her.

Beretning for Antenneforeningen kan ses ved at klikke her.

Referatet fra general forsamlingen kan ses ved at klikke herYousee TV pakker, betales fremover via opkrævning via Dansk Kabel TV


03-4-2017


Pr. 1. maj 2017 har foreningen overdraget opkrævningen af kontingent til grundejerforeningen og betalingen for tv-pakkerne til Dansk Kabel TV.


Ændring af tv-pakker skal derfor fremover ske til Dansk Kabel TV på tlf. 76958421 (mellem kl 09.00 og kl. 15.00) eller via mail til jupiter@danskkabeltv.dk.

Dette kan kun ske kvartalsvis pr. 1.1., 1.4., 1.7. og 1.10. Seneste frist for ændring er den 10. i måneden før kvartalsskift.


Kontingent og betaling for tv-pakkerne vil fremdeles blive opkrævet halvårsvis i maj og november. De aktuelle priser kan ses på her på hjemmesiden.

 

Generalforsamlingen har vedtaget, at der fremover vil blive opkrævet et administrationsgebyr på 15 kr. pr. halvår for medlemmer af grundejerforeningen og derudover et gebyr på 50 kr. pr. halvår for modtagere af tv-pakker.


Fejlmelding af tv-signaler skal som sædvanlig ske til YouSee’s kundeservice på tlf. 70704040


22-02-2017

Yousee arbejder på tv kabel nettet i  februar 2017.


Mange af vore medlemmer har oplevet at få “sort skærm” i forbindelse med den opgradering, som YouSee har foretaget i går den 21.2.17. (se nedenstående artikel).

Er du ramt, kan du benytte nedenstående links til hvad du selv skal gøre i den anledning (opgradere til 450 mhz og genindlæse programmerne).

Hvis det ikke hjælper kan du ringe til YouSee’s kundeservice (70704040) og fejlmelde installationen.

Det har flere allerede gjort og fået at vide, at antenneforeningen ikke har nogen serviceaftale. Det er en fejl, og det er der også rettet op på nu, så vore medlemmer selv kan fejlmelde til YouSee på 70704040, og servicen rækker til og med første antennestikdåse i boligen.17-02-2017

Yousee afbryder vores kabel TV i forbindelse med fremtidssikring af tv nettet


Yousee har informeret om at der fra den 21. februar og i dagene der omkring vil blive arbejdet på vores tv anlæg.

Yousee planlægger med at TV signalet vil være helt væk fra den 21/2-17 kl. 01.00 til

21/2-17 kl 07.00

Samme dag Fra kl. 07.00 til kl. 19.00 kan tv signalet være ustabilt og blive afbrudt.

yousee.dk/driftsinformation kan i se hvis der sker ændringer i arbejdet.

Får du sort skærm !!!

Yousee ændrer startfrekevnsen på vores kanaler til 450 MHz.

Hvis du oplever sort skærm, er det fordi dit TV ikke har indlæst den nye frekvens automatisk. Så skal du selv ændre startfrevensen og genindlæse dine tv-kanaler. På yousee.dk/kanaler kan du læse mere om hvordan du gør.

Du er velkommen til at ringe til Yousee på tlf 70 70 42 44 hvis du har spørgsmål eller oplever problemer efter opgraderingen.

Yousee sidder klar ved telefonerne mandag til fredag kl. 08.00 til 20.00 og weekend og helligdage kl. 10.00-20.00

yousee slukker for FM-signalet og ændrer i frekvenser der kan gøre at TV kanaler skal geninstalleres. 

Opdateret 05-11-16

Yousee har nu sat dato på nedlukning af FM signal, og varsler ændringer omkring TV signalet. Læs mere på Yousee hjemmeside ved at klikke her.Generalforsamling 2016


04-04-2016

 

Der blev afholdt generalforsamling tirsdag d. 15. marts 2016 for såvel grundejerforeningen som antenneforeningen.

General forsamlingen blev afholdt i  Fredericia Idrætscenter.

På billedet ovenfor ses vores formand Niels Poulsen (stående), efter at have overrakt en lille afskedsgave til vores kasserer igennem de sidste 16 år Lars Knapp. Når referatet er klart vil det blive tilgængeligt via hjemmesiden her.

Beretningen for året 2015 blev fremlagt af Niels Poulsen, og kan læses her:

Beretning for grundejerforeningen kan ses her.

Beretning for antenneforeningen kan ses her.

Referat fra generalforsamlingen kan ses her.

Efter generalforsamling var Rockwoll på besøg, til et fint indlæg om diverse måder at efterisolere vores 70' og 80' huse på. Materialet fra præsentationen vil når vi har modtaget den, blive lagt på hjemmesiden her.


Yousee omlægger kanaler 

12-02-2016

 

Fra 15. februar til 10. marts 2016 ændrer Yousee i indholdet i tv-pakkerne og flytter flere kanaler til nye pladser. Du kan nu se, hvilken dato ændringerne sker i vores forening eller hente den nye kanaloversigt her.

Har du en Favoritliste på din YouSee Plus-boks, skal du måske også sætte den op igen.


Læs mere på yousee.dk/tv2016


Nye legeredskaber på legepladsen

13-10-16

Så har vi omsider fået opstillet vores nyeste legeredskaber på legepladsen ved Marsvænget og Uranus vænget. Så hvis i har børn der kunne tænke sig at prøve de nye legeredskaber, ja så er i mere end velkomne til at tage de nye ting i brug.


Opdateret 13-10-16

 

20 % rabat på DAB radio i Elgiganten.

Udover gratis stueantenne har Yousee tilbudt alle medlemmer 20 % rabat hos Elgiganten hvis nogle af vores medlemmer skal ud og investere i en Digital radio, også kaldet en DAB radio.

Læs mere om Yousee rabat her


04-09-2016

 

i januar/februar 2017 slukker Yousee for FM-signalet der kommer fra radiostikket i væggen.

Dette er ikke gode nyheder for os der hører radio via stereoanlæg.

Deværre er der ikke noget vi kan gøre ved det, men yousee tilbyder en stueantenne som kan afhjælpe problemet, men kun delvist. Desværre er det sådan at en del DR kanaler allerede idag kun udsendes digitalt, og idag er det Yousee der sørger for at vi kan høre dem på FM radio. Dette vil ikke være en mulighed fremover. Heldigvis vil vi fortsat kunne høre kanalerne via TV pakkerne, altså via fjernsynet.

Yousee har på deres hjemmeside forklaret baggrunden for beslutningen, og lidt om hvilke muligheder der vil være fremover.

Læs mere på Yousee.dk


Link til nyhedsbrev og bestilling af stueantenne her


 


Yousee lukker for de analoge kanaler

20-08-2015

Den 9. februar 2016 slukker YouSee endegyldigt for det analoge tv-signal. YouSee oplyser, at lukningen er nødvendig for at skabe mere plads i kabel-tv-nettet til højere bredbåndshastigheder og sikre, at kapaciteten rækker til det stigende streamingbehov. Tiden er løbet fra den gamle analoge teknologi, som optager for meget plads i kabelnettet og derfor må vige pladsen for at lade fremtiden komme til.

Hvad betyder det for dig med et ældre fjernsyn?

Hvis du har et ældre fjernsyn, der kun kan modtage det analoge signal (hovedsageligt billedrørs-tv), vil du efter den 9. februar 2016 opleve sort skærm.

Sådan undgår du sort skærm

1.Tjek om dit tv (fladskærm) har en DVB-C/MPEG-4 modtager. Hvis ja, vil du kunne se kanalerne i den digitale version. Så skal tv’et blot indstilles rigtigt. På yousee.dk/kanaler kan du få hjælp til at indstille kanalerne korrekt på dit tv

2.Har du allerede YouSee Plus (en digitalboks fra YouSee), så skal du ikke foretage dig noget. Du vil ikke opleve nogen ændring og fortsætter som hidtil

3.Køb en digital tv-boks, der kan omforme de digitale signaler til analoge signaler. Det er vigtigt, at du vælger en DVB-C boks. Se efter godkendte bokse på yousee.dk/ready

4.Køb et nyt digitalt fjernsyn


Hvilke tv-kanaler er berørte af slukningen?

Følgende analoge tv-kanaler slukkes i YouSee’s tv-pakker. I alt 23 kanaler: DR1, TV 2, DR Ramasjang, TV3, Kanal 5, TV3+, 6’eren, Kanal 4, TV 2 Charlie, TV 2 News, MTV, Animal Planet, Discovery Channel, TV3 SPORT 1, ID Investigation, Eurosport, National Geographic Channel, Nickelodeon, CNN, Disney XD, Cartoon Network, VH1 og BBC Brit.

Alle tv-kanalerne fortsætter naturligvis og kan fortsat ses i en digital udgave.


Læs mere på yousee.dk/tv2016


Se TV. Når og hvor du vil

20-10-2015

Se dine tv-kanaler på mobil, tablet og pc. Når og hvor du vil. Det koster ikke ekstra. Bare du er på nettet.

Har du Mellem-, Fuld-, tillægs- eller Bland Selv-pakke kan du også starte programmer forfra. Og gå på op-dagelse i det store Tv-arkiv.


Hent app’en – eller gå til tv.yousee.dk

App’en YouSee Tv & Film findes både til mobil og tablet i App Store og Google Play. På tv.yousee.dk kan du se tv på din pc.


Log på

For at logge på app’en eller tv.yousee.dk skal du have et YouSee Login.

Du skal oprette dit login ved at bruge dit NemID. Det gør du på yousee.dk/opretlogin.

Har du allerede oprettet et login, kan du bare bruge det.


Er du i tvivl om noget? Få hjælp på yousee.dk/tvoveralt


Bemærk. TV 2 kan kun ses på pc, tablet eller mobil, når man er på nettet med YouSee Bredbånd. Vi har desværre ikke rettigheder til at gemme alle tv-programmer i Tv-arkivet, ligesom det heller ikke er alle programmer, du kan starte forfra. YouSee Tv & Film app’en bruger almindelig mobildata.


Generalforsamling 2015.

15-03-2015

Vedr. Generalforsamling 2015:


Der blev afholdt generalforsamling for grundejerforeningen og antenneforeningen Jupiter, torsdag den 12. marts i  Fredericia Idrætscenter.

Ca  40 personer deltog i generalforsamlingen.

Formand Niels Poulsen's beretninger kan sammen med referatet fra generalforsamlingen ses her på siden. Det Kræver dog at du har en Adobe Reader.

Beretning for Grundejerforeningen kan ses ved at klikke her.

Beretning for Antenneforeningen kan ses ved at klikke her.

Referat fra Generalforsamlingen kan  ses ved at klikke her.Kommunen rydder igen sne på Jupitervej, Neptunvej og Antaresvej

16-02-2015

 

Kommunen har meddelt grundejerforeningens bestyrelse, at kommunen jf. ændringer i vejloven igen har rydningspligten på fortovene på ovenstående veje. Hurra for det.


Der er dog følgende undtagelser: Spicavænget nr 1 og nr 2, samt Miravænget nr 1 og nr 2, som stadig skal rydde fortovet på Antaresvej ud for deres grunde.


Og hvorfor så det? Jo, for de har udgang direkte til fortovet på de respektive vænger, og de skal derfor rydde på fortovet på Antaresvej, da dette ligger i forlængelse af fortovet på deres vænge.


Det er naturligvis helt ”gak, gak”, hvilket kommunen i øvrigt er enigTV Signal Problemer


16-02-2015


 

Nogle af vores medlemmer, dog ikke alle, har problemer med at modtage TV kanalerne Eurosport 1 og 2, samt kanalen MTV.


De der har problemet, skal selv fejlmelde til Yousee på tlf. 70704040.

I vil muligvis blive bedt om et kundenummer.


Her kan i blot opgive  616856350, som er antenneforeningens kundenummer, og hvor Yousee har serviceforpligtigelsen til og med første antennestikdåse i boligen jf. vores kontrakt.


Det er muligt, at det er ens egen installation, der er problemet, da tv-signalet kan blive forstyrret af andre signaler, hvis installationen har utætheder. Det kan alene en måling afsløre.


Vores formand Niels Poulsen hører gerne fra dem der har problemer med de pågældende TV kanaler.


Skriv til Niels via mailadressen Jupiter@gfjupiter.dk , så kan vi eventuelt rette en samlet henvendelse til Yousee, hvis ikke problemet bliver løst."Indbrud - NEJ TAK ".


02-03-2014:


I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen inviterer vi alle medlemmer til projekt "indbrud og tryghed", hvor vi får besøg af repræsentanter fra lokal politiet og en låsesmed med en lille "udstilling".


I weekenden 1.-2. marts er der omdelt invitationer til såvel general forsamling samt "trygheds" arrangementet.


Vi opfordrer til at bakke op om arrangementet, så vi alle kan blive lidt klogere på nabohjælp, og hvad vi selv kan gøre for at nedbringe risikoen for indbrud


 

 

General Forsamling 2014


07-02-2014:


Der afholdes generalforsamling for grundejerforeningen og antenneforeningen

Torsdag d. 20. marts kl. 19.00 i Fredericia Idrætscenter.

General forsamlingen afholdes i Fredericia Furniture Lounge i Fredericia Idrætscenter.

Indbydelsen, med dagsorden er omdelt til samtlige medlemmer i weekenden d.  1. og 2. marts.

Bemærk den ekstra indbydelse til projekt Indbrud og tryghed".


 


Nabohjælp gav pote på Siriusvænget.


11-10-2013:


Nabohjælp kan være en rigtig god ting. Det så vi i praksis, da en aftale om nabohjælp gjorde at en nabo opdagede 3 tyve der sprang ind over hækken til et hus på vejen. Hurtigt politi, og en hjælpende hånd fra en nabo med et rundboldsbat, gjorde at politet fangede den ene tyveknægt, mens det desværre lykkedes de to andre at undslippe. Tyvene gik målrettet efter et hus hvor ejeren var på ferie, hvilket fik politiet til at antyde at tyveknægtene nok at været ude og inspicere vejen af fjere omgange. Politiet nævnte flere gange vigtigheden af kvikke naboer, så det er hermed en opfordring herfra.


 


Gas Tankstation,  seneste info.


03-09-2013:


Trefor har nu færdiggjort deres arbejde, og den midlertidige og støjende  diesel kompressor er nu fjernet.


Kommunen har oplyst, at busser der skal tanke om natten, ikke vil holde ude ved standeren ved Venusvej, men længere inde på grunden, hvor de allerede i dag holder. De skraldebiler der skal tanke ved standeren, forventes alle at tanke i dagtiden, så man forventer ingen støjgener fra anlægget. Men der var generelt en stor forståelse for vores bekymringer, og vi var velkommen til at kontakte kommunen hvis der opstår problemer. 

 

 


 


 


Gas Tankstation,  seneste info.


09-08-2013:


Kommunen har i dag meddelt, at den støj der pt er, stammer fra en midlertidig diesel kompressor, der forventes  at blive fjernet inden for 3 uger, når Trefor er helt klar med deres arbejde.


Samtidig blev det oplyst, at busser der skal tanke om natten, ikke vil holde ude ved standeren ved Venusvej, men længere inde på grunden, hvor de allerede i dag holder. De skraldebiler der skal tanke ved standeren, forventes alle at tanke i dagtiden, så man forventer ingen støjgener fra anlægget. Men der var generelt en stor forståelse for vores bekymringer, og vi var velkommen til at kontakte kommunen hvis der opstår problemer. 


 

 

 


Gas Tankstation som ny nabo.


08-08-2013:


Til vores store overraskelse, har Fredericia Kommune valgt at etablere en Gastankstaion på Venus vej, meget tæt på vores boliger. Vi er ikke blevet orienteret, men har blot kunne følge byggeriet og læse om det i dags pressen. Grundejerforeningen har via vores formand Niels Poulsen kontaktet Fredericia Kommune, for at høre om der er taget højde for de sikkerhedsmæssige aspekter mm.


Spørgsmålene er sendt i en såkaldt "Intern høring" i kommunen, og når vi får svarene må vi overveje om vi skal foretage os yderligere.


På Siriusvænget som er nærmeste nabo til tank stationen har der allerede været enkeltstående, men dårlige oplevelser med støj fra kompressorer

 

 


 

Referat fra Generalforsamling 2013:


18-03-2013:


Så fik vi afholdt årets generalforsamling. Ikke det store tilløbsstykke, men mon ikke det skyldes at der hersker ro og tilfredshed i foreningen. Vi vil dog gerne fra betyrelsens side opfordre vores medlemmer til at møde op til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen blev afholdt Torsdag den 14. marts kl. 19.30 i Cafe FIC i Fredericia Idrætscenter.

Referatet fra generalforsamlingen kan ses her.

 

 


 


Husk nu at klippe Hækken:


26-07-2012:


Efter at grundejerforeningen for nogle år siden indskærpede reglerne for hækklipning, har det hjulpet betydeligt.

Der er imidlertid stadig nogle, der ikke overholder reglerne, som er som følger:

Det anbefales, at hækken klippes 2 gang årligt (ultimo juni og primo september), og hvor den vender ud mod gangsti, fortov eller vejareal, må den ikke nå ud over grundens grænser.


Gamle Antennemaster er fjernet.


26-06-2012:


Så er antennemasten på sportspladsen taget ned og fjernet. Efter sommeferien fjernes også fundamenterne.


Kabelproblemer på Uranusvænget og Marsvænget:


31-03-2012:


Nogle af medlemmerne på disse vænger har problemer med at modtage et ordentligt tv-signal.


Det skyldes en fejl i et hovedkabel, som skal udskiftes. YouSee vil snarest lave en midlertidig løsning (et fritliggende kabel), som forhåbentlig løser problemet. I næste omgang skal der nedgraves et nyt kabel på strækningen. Vi håber, at dette vil løse problemet


 

Fejlmelding af Gadelys, Veje mm. til Fredericia Kommune.


18-01-2012:


Fejlmelding af Lys, Veje mm. til Fredericia Kommune, sker via hjemmesiden www.Fredericia.dk. Under "Situationer" er der et menupunkt til "Fejl ved veje og belysning". Når menupunktet er valgt indtastes navn, telefonnr og Emailadresse. Herefter er der vejledning i venstre hjørne. Men i praksis markeres på kortet hvilken fejl der er tale om.

 

 


Yousee tilpasser TV filtre, så de matcher valg af TV pakker:


08-12-2011:


Så er der ved at blive sat filtre på vore kabler, alt efter om man har valgt grund- mellem- eller fuldpakke. Vi håber det forløber uden problemer, og at i har den TV pakke i har ønsket. Skulle der opstå problemer kan i henvende jer til formand Niels Poulsen eller kasserer Lars Knapp.


 


 


Kommunen fastholder grundejernes snerydningspligt:


22-11-2011:


Som nævnt har foreningen skrevet til kommunen vedr. snerydningen på fortovene på Jupitervej, Neptunvej og Antaresvej. Vi har nu modtaget svar fra kommunen, hvori de fastholder deres beslutning om ikke at rydde fortovene. Afgørelsen kan påklages til Vejdirektoratet. Det vil vi overveje i bestyrelsen.

Men indtil videre er der ingen vej uden om: Grundejerne langs de nævnte veje må selv sørge for rydningen.


 


 


Yousee omlægger kanalerne den 21. - 23. november 2011.


19-11-2011:


Yousee har annonceret en del ændringer pr 21. november.


Der sker ændringer i kanaludbuddet, ligesom der flyttes rundt, og analoge kananler udgår.


 


Tidligere har vi  modtaget den samme kanal både i en HD-version og almindelige digital version, hvis man har en boks eller en fladskærm med DVB-C-modtager. Fremover får vi kanalen i én version - helt præcist den bedste version, vi kan modtage. På den måde undgår vi, at have en masse overflødige versioner af kanaler i vores kanalliste. Så har man en boks eller et tv, som kan vise HDTV, får man HD-versionen af kanalen, og ellers er det den almindelige digitale version, man kan se.


Du kan læse lidt mere under TV siden, eller besøge Yousee's  2012 hjemmeside.


Læs Mere

 


 


Nedtagning af de gamle antennemaster14-11-2011:


Efter at vi er gået over til YouSee, har vore 2 antennemaster ikke længere nogen funktion.

Tommy Perez, Uranusvænget har tilbudt at nedtage dem på betryggende vis, så foreningen kun skal betale for leje af kran og bortkørsel. Så hvis alt går vel, skulle de være væk inden julen 2011.

Huset på sportspladsen ved Uranusvænget har heller ikke nogen funktion mere, men det kan måske anvendes til noget opbevaring, så det lader vi blive stående indtil videre. 

 

Grundejere går sammen om snerydning


31-10-2011:


Fredericia Kommune har meddelt at de ikke  længere vil forestå snerydning af fortove og veje på Jupitervej, Neptunvej og Antaresvej, og at det fremover er de enkelte lodsejeres pligt at renholde fortovene.


Pfa. af Lorenz Lei, Polluxvænget 2, er 10 ud af 20 parceller langs Jupitervej gået sammen, om at betale sig fra snerydningen ud for deres egne parceller. Prisen er 1.500 kroner årligt,  og ville have været på 1.000 kr såfremt alle 20 parceller havde ønsket at være med. Det skal for god ordens skyld gøres opmærksom på at bestyrelsen i GF Jupiter har protesteret til Fredericia Kommune, og bedt dem genoverveje deres beslutning.


 


 


Endnu flere modtager TV signal fra Antenne foreningen Jupiter


31-10-2011:


Overgangen til TV signalet fra Yousee er nu fuldt ud gennemført, og det er bestyrelsens fornemmelse, at der ikke har været det store antal problemer hermed. I forbindelse med overgangen, er der kommet 20 nye medlemmer, mens 11 har meldt fra, så en lille medlemstilgang på 9 medlemmer


Ca 110 besøgende var med til Yousee Informationsmødet den 11. oktober,og der var en god og positiv stemning. Det er  det generelle indtryk,  at overgangen til YouSee er gået godt. Der har naturligvis  været nogle problemer, men nok alligevel en del mindre, end vi havde forventet.


Det er  indtrykket, at foreningens information til medlemmerne har været god, hvilket der også var tilbagemeldinger om. Bl.a. havde Dansk Kabel-TV under deres arbejde med klargøringen givet udtryk for, at de ikke var vant til at beboerne var så velinformerede.
M.h.t. pakkevalg var det gået lidt trægt. Ved udløbsfristen d. 23. 10. manglede retursvar fra 38 medlemmer, men vi fik fra YouSee et par dage ekstra for at få alle med. Kassereren og sekretæren havde kontaktet de 38, og der er nu svar fra alle.


Resultatet er, at der nu er 189, der vil have signal fra YouSee. Der er således 83 der ikke ønsker signal fra YouSee.


M.h.t. pakkevalgene var der 28, der har valgt grundpakken, 58 har valgt mellempakken og 103 ønsker fuldpakken.


Pakkevalgene er indberettet til YouSee, så frakoblingen og indsætningen af filtre vil form. gå i gang i ret nær fremtid.


 


 


Efter 4 år kom der bump på Venusvej


31-10-2011:


Ting tager tid, men somme tider er det værd at vente. Her ca 4 år efter bestyrelsen i GF Jupiter henvendte sig til kommunen, er der nu blevet etableret 4 vejbump på Venusvej i et forsøg på at dæmpe hastigheden.


 


 


 


Se GF Jupiters gamle nyhedarkiv


Jupiters gamle nyhedsarkiv kan ses ved at klikke herunder.


læs mere

Nam ut nibh sit amet velit bibendum eleifend. Curabitur porttitor porta vehial congue. Nunc aliquam tincidunt lorem vel gravida. Morbi adipiscing mauris quisi leo tempus ultricesa. Etiam egestas, tellus ut interdum sagittis, erat ipsum hendrerit sem, sitara ameta lacinia anite quam et enim. Cras luctus facilisis est eget iaculis. Vivamus tincidunt pulvinar lectus sit amet facilisis.

Copyright © All Rights Reserved