Sidst opdateret
november 2011
Historie & data
Kvarterets opdeling

Hele Stjernekvarterets areal, der strækker sig fra øst mod Teglværksvej til vest mod Søndermarksvej og mod nord til Venusvej, blev opdelt i tre udstykninger.

Disse udstykninger blev navngivet i takt med tidspunktet for bebyggelsernes start.

Udstykning I
Det blev udstykket og bebyggelse med parcelhuse blev påbegyndt i 1967.
Følgende vænger tilhører udstykning I:

Castorvænget Polluxvænget Regulusvænget
Saturnvænget Vegavænget Capellavænget

Udstykning II
Det blev udstykket og bebyggelse med parcelhuse blev påbegyndt i 1969.
Følgende vænger tilhører udstykning II:

Siriusvænget Uranusvænget Marsvænget
Merkurvænget Plutovænget Lunavænget

Udstykning III
Det blev udstykket og bebyggelse med parcelhuse blev påbegyndt i 1976.
Følgende vænger tilhører udstykning III:

Ceresvænget Pallasvænget Titanvænget
Spicavænget Miravænget Atlasvænget

Hver udstykning har en legeplads som skal vedligeholdes af grundejerforeningen.

Stiftelse af Grundejerforeningen "JUPITER" i 1969

En kreds af pacelejere nedsatte et arbejdsudvalg som skulle komme med forslag til stiftelse af en grundejer- og antenneforening.

De indkaldte til en stiftende generalforsamling tirsdag den 18. marts 1969 kl. 19.30 på det daværende Hotel Vasegården. Der deltog 57 deltagere.

Foreningens første valgte bestyrelse bestod af: (Afskrift af brev til Fredericia Kommune den 12. april 1969.)

Formand: Hr. C. W. Jensen, Jernbanegade
Næstformand: Hr. E. Jensen, Castorvænget
Kasserer: Hr. Agner Hansen, Castorvænget
Øvrige medlemmer: Hr. H. J. Lund, Castorvænget
Fru B. Lindskrog, Godthåbsvej
Fru L. Jensen, Castorvænget
Hr. K. Bagger, DSB

Den 12. april 1969 indsendtes en ansøgning til Fredericia Kommune om tilladelse til at opstille en antennemast der skulle anvendes til et fællesantenneanlæg for grundejerforeningens medlemmer. På dette tidspunkt var der tilmeldt 52 abonnenter.

Samme dato indsendtes også til godkendelse foreningens første vedtægter, der var blevet godkendt af den stiftende generalforsamling.

Tilladelser og godkendelser blev givet af Fredericia Kommune henholdsvis den 1. og 29. juli 1969.

Grundejer- og antenneforeningen "JUPITER" var nu en realitet.

Udover ovennævnte første valgte bestyrelse har der gennem årene været mange andre flittige bestyrelser, som har været med til at præge kvarterets udvikling.

Større opgaver udført af grundejerforeningen
  • Kloakeringssagen i 1971
  • Etablering og vedligeholdelse af de tre legepladser
  • Vedligeholdelse af de grønne områder
  • Modstand mod overtagelse af områdets "koteletveje" 
  • Modstand mod privatisering af områdets vænger 1990-1991
  • Modstand mod privatisering af områdets vænger i 1997
  • Etablering af fortovsforlængelser ved indkørsler til området
  • Spærrebomme ved cykelstier
  • Nedlæggelse af kolonihaveområdet nord for området
  • Beskæring af områdets træer, som spærrede for gadelamperne
Antenneforeningen

Udstykning I
Medlemmerne blev tilsluttet i perioden fra 1969 - 1970

Udstykning II
Medlemmerne blev tilsluttet i perioden fra 1970 - 1971

Udstykning III
Medlemmerne blev tilsluttet i perioden fra 1979 - 1980

Medlemmer af antenneforeningen er også syv parceller på Teglværksvej. Da Fredericiaskolen blev opført i begyndelsen af 1970erne og senere Dansk Blindesamfunds kursus - og feriecenter "Fuglsangcentret A/S" blev opført lykkedes det antenneforeningen også at få lov at levere antennesignal til disse institutioner.

De første TV programmer der blev udsendt var DR1-ARD-ZDF og N3, samt nogle få radioprogrammer. Det nødvendige udstyr kunne da være i et mindre skab fastgjort til masten.

Senere da vi kunne modtage TV- og radioprogrammer via satellit fra midten af 1980erne tog antallet af TV- og radioprogrammer hurtig fart. Det medførte en udskiftning af alle områdets forstærkere samt en forøgelse af antal forstærkere for at opnå et tilstrækkeligt signal hos alle medlemmerne. Der blev endvidere monteret en parabol med en diameter på 180cm på antennemasten for at kunne modtage de svage signaler, der sendes til os fra en position 36000 km. ude i rummet.

Anlægget blev i disse år udbygget flere gange for meget store beløb for at imødekomme de muligheder der opstod for at få nye spændende programmer direkte ind i stuerne.

Det forøgede antal programmer, vi distribuerede, stillede krav om mere plads til forstærkerudstyr. For at undgå pladsnød, blev der opstillet et transformatorhus til at rumme den forøgede mængde teknisk udstyr. Sommervarmen kunne imidlertid på en god dag, sammen med den varme der afsættes fra modtage- og forstærkerudstyr, fremkalde temperaturer i huset, der medførte, at billederne blev uskarpe, hvorfor det blev nødvendigt at forsyne huset med klimaanlæg.

Dette hus blev årsag til en splid i området. Ejeren - skulle det senere vise sig - af grunden, hvor masten og såvel elforsyningstransformeren som vort forstærkerhus, var placeret, stævnede foreningen med krav om fjernelse af såvel parabol som forstærkerhus. Dommen gik imidlertid sagsøgeren imod og forstærkerhuset står der stadig.

Det viste sig hurtigt, at der ville opstå behov for flere paraboler end den ene, vi havde på den store mast. Derfor besluttede bestyrelsen, i samarbejde med ovennævnte grundejer, at rejse den firkantede mast på legepladsen i udstykning 2 og flytte den omstridte parabol til den nye mast. Således endte denne triste sag lykkeligt.

På generalforsamlingen 2000 vedtog man at opstille yderligere et transformerhus for at skabe plads til den stadig øgende mængde af teknisk udstyr. Huset blev sat op på legepladsen i udstykning II

I foråret 2011 vedtog generalforsamlingen efter anbefaling fra en enig betyrelse, at indgå en aftale med Yousee om opgradering af anlægget, og en 5 årig kontrakt på TV og radio imellem Yousee og Jupiter. Den 4. oktober gik Jupiter så i luften med Yousee's TV/Radio pakke.

I dag kan medlemmerne vælge mellem 3 TV pakker alt efter ønske og behov. Desværre , er ledningsnettet ikke alle steder i kvarteret istand til at håndtere internet, og derfor tilbydes internet ikke via Yousee til foreningen overhovedet.

Fremtiden i antenneforeningen

Vi er i dag en lille, velkonsolideret forening, og vi skal nok klare os mange år endnu.  

Yousee bekostede en meget dyr opgradering af TV/Radio anlægget, men det er stadig Jupiters ejendom. Derfor skal vi til stadighed sørge for at være en velkonsolideret forening, da vi stadig har vedligehold af kabelnettet mm.

Til gengæld er foreningens medlemmer nu helt på linie med det øvrige Fredericia, mht til digital og HD kvalitets TV.

Den 4. oktober gik Jupiter så i luften med Yousee's TV/Radio pakke, og har dermed sikret vores antenneforening mange gode år ud i fremtiden. Hvad fremtiden så bringer af Fibertv mv, kan ingen vide, men med opgraderingen af TV anlægget og det faktum at hovedparten af alle parceller har fået indført fiberkabler, står vores medlemmer rigtig godt rustet til udviklingen.

December 2000 (revideret november 2011)