Forside

Dette er hjemmesiden for grundejerforeningen Jupiter.


Jupiters medlemmer bor alle i et dejligt og unikt villa kvarter i den vestlige del af Fredericia, tæt på skoler, indkøb, idrætscenter, stadion, skov, golfbane mv.

Du kan via hjemmesiden læse mere om grundejerforeningen, og finde masser af oplysninger om vores forening

Generalforsamling 3. juni 2021 !!!

05-05-2021 


Grundejerforeningen "Jupiter" afholder generalforsamling i Center for Høretab (Døveskolen) Merkurvænget 2, Fredericia

Torsdag den 3. juni 2021 kl. 19.30


Mød op og deltag aktivt i din grundejerforening på dagen hvor vores mangeårige formand Niels Poulsen takker af fra formandsposten, og hvor vi skal have hørt lidt om hvad der rører sig i foreningen af stort og småt.


vi fra bestyrelsen glæder os til at se jer. 


Der vil som altid blive uddelt skriftlig invitation til alle husstande. 

Vi forventer omdeling i weekenden 15/16 maj.  Regler for parkering i kvarteret.

05-09-2020

Bestyrelsen får af og til henvendelser om parkering på vængerne i kvarteret. Vores opfordring er som altid, at snakke med de involverede hvis man føler parkering på vængerne har udviklet sig problematisk. Bestyrelsen har ingen bemyndigelse vedr parkering, da det er de gængse regler der gælder. Derfor har vi stillet en række spørgsmål til Fredericia Kommune, om hvilke regler der gælder for vores kvarter


Herunder er vores spørgsmål og svar fra Fredericia kommune:


1.

Hvilken myndighed har beslutningskompetencen vedr. parkering i området?

 

Svar:

Vejene i Stjernekvarteret er offentlige, det er Fredericia Kommune der i samråd med politiet træffer beslutninger om færdselsregulering herunder parkering.

 

2.

Er parkering tilladt på stamvejene (Jupitervej, Neptunvej og Antaresvej)?

 

Svar:

Det er tilladt at parkere på stamvejene (Jupitervej, Neptunvej og Antaresvej), dog skal evt. opsat skiltning og afmærkning overholdes.

 

3.

Er parkering tilladt på vængerne (herunder med lastbiler)?

 

Svar:

Der er tilladt at parkere på vængerne, og det er tilladt at parkere med lastbil dog højest 6 timer, hvis køretøjets totalvægt overstiger 3500 kg. Evt. opsat skiltning og afmærkning  skal dog overholdes.


4.

Er parkering tilladt på koteletvængerne (herunder på græsrabatterne). I parentes bemærket vil parkering på græsrabatterne være yderst uheldig, da det vil medføre hjulspor ved vådt føre, som efterfølgende vil gøre græsslåning besværlig, hvilket er grundejernes opgave.


Svar:

Parkering er tilladt på koteletvængerne også i græsrabatterne. Græsrabatterne er del af den offentlige vej, såfremt der opstår udfordringer med slid eller lignende kan der tages kontakt til Fredericia Kommune, der vil vurdere om og i hvilket omfang Fredericia Kommune skal reetablere  græsrabatten.

 

5.

Er det muligt at regulere parkeringen i området ved opsætning af skilte.

 

Svar:

Det er lovmæssigt muligt at regulere parkeringen i området via. skiltning. Fredericia Kommune har ikke planlagt en regulering af parkeringen i Stjernekvarteret, men borgerne er altid velkomne til, at ansøge om regulering af parkeringen til Fredericia Kommune, som herefter vil behandle den enkelte sag.

 


Tænk over farten !!!


26-08-2019 


Bestyrelsen har modtaget henvendelser omkring farten på vores veje. Og det er med stigende bekymring vi konstaterer at der ind imellem bliver kørt alt for stærkt.

Bestyrelsen har været i kontakt med kommunen omkring fartbegrænsende tiltag. Fredericia Kommune har dog svaret at der lige pt ikke er midler til det, men at det er medtaget som et ønske og det er på deres prioriteringsliste.

Men vi kan selv gøre noget, ved at køre hensynsfuldt, og opfordre vores gæster til at gøre ligeså. Vi vil nødig opleve at der sker ulykker pga for høj fart.

Vi skal holde vores kvarter pænt og ordentligt.

26-08-2019


Vi har alle en interesse i at vores kvarter ser pænt ud, også på ydersiden af hækken eller plankeværket.

Er du i tvivl om dine pligter, var der en interessant artikel og opfordring fra Fredericia Kommune i Fredericia Dagblad.

Den kan læses her 

Fejlmelding af Gadelys, Veje mm.

Fejlmelding af Gadelys, Veje mm. til Fredericia Kommune.18-01-2012:


Fejlmelding af Lys, Veje mm. til Fredericia Kommune, sker via hjemmesiden www.Fredericia.dk.


Under "Situationer" er der et menupunkt til "Fejl ved veje og belysning". Når menupunktet er valgt indtastes navn, telefonnr og Emailadresse.


Herefter er der vejledning i venstre hjørne. Men i praksis markeres på kortet hvilken fejl der er tale om.


Vedligehold af grønne områder !!!

20-03-2021 

Opdateret:

Bestyrelsen har nu fundet en ny entrepenør til at passe vores grønne områder.

Vor trofaste entreprenør Henning Roed har gennem mange år vedligeholdt de grønne områder i vort område. Nu har Henning desværre sagt op, så vi skal finde en ny til at klare opgaven.


Opgaven går ud på at vedligeholde følgende områder:

  1. Legepladsen ved Vegavænget/Uranusvænget
  2. Det grønne areal ved antennehuset
  3. Legepladsen ved Polluxvænget
  4. Legepladsen ved Cresvænget


Aftalen omfatter følgende i perioden 15. maj – 15. oktober:


  1. Renholdelse og studsning af beplantningen
  2. Græsslåning 3 gange månedligt
  3. Fjernelse af affald


Hvis nogen i vort område er interesseret i at overtage jobbet (eller man kender nogen, der kunne være interesseret), er man meget velkommen til at kontakte vores formand

Niels Poulsen

Tlf. 21661325 75927128

Mail:formand@gfjupiter.dk 
Generalforsamling 2021 og nyt bestyrelsesmedlem 

24-01-2020


Ifølge vedtægterne skal foreningen afholde generalforsamling senest ved udgangen af marts måned.


De nuværende corona restriktioner gør det ikke muligt at planlægge afholdelse på nuværende tidspunkt, men bestyrelsen følger naturligvis udviklingen og vender tilbage når en ophævelse eller forhøjelse af forsamlingsloftet igen gør det muligt at afholde generalforsamling.


Det er til gengæld sikkert, at vi på den kommende generalforsamling får brug for et nyt bestyrelsesmedlem.


Har du lyst til at blive en del af den kommende bestyrelse, og stille op til valg på den kommende generalforsamling, er du meget velkommen til at kontakte vores formand

Niels Poulsen på mail

formand@gfjupiter.dk

eller på telefon Tlf. 21661325 75927128   
 
General forsamling afholdt Torsdag den 3. september 2020 

06-10-2020 ( nu med link til referatet)


Med knap et halvt års corona forsinkelse fik vi afholdt vores 2020 generalforsamling i Center For høretab torsdag den 3. september. Udover general forsamlingen, havde vi besøg af Yousee konsulent  Marianne Pedersen, der gav foreningens medlemmer et indblik i hvad der sker på tv markedet. Til vores store glæde var generalforsamlingen velbesøgt, kanp 60 deltog. Om det var Yousee Marianne, Marie 's hjemmebagte kransekager eller ren interesse for foreningen vides

ikke.

Status på ny legeplads.

Men det var en spændende generalforsamling, hvor Mette fra bestyrelsen lavede en flot præsentation af den nye legeplads, som vi oprindeligt havde forventet færdig i år. Men under arbejdet med byggetilladelsen til den nye legeplads, har det vist sig at den gamle legeplads efter 40-45 års virke, aldrig har eksisteret iflg Fredericia Kommunes registreringer, og at området er ejet af Vej & Park.

Så nu er der gang i en proces med at få overdraget området til grundejerforeningen, og først derefter kan byggesagen behandles. På den måde ligner det, at den nye flotte legeplads først står klar i 2021


Formands beretninger.

Beretning for grundejerforeningen kan ses her.... 

Beretning for antenneforeningen kan ses her....  


Referat fra generalforsamlingen 

Referatet fra generalforsamlingen kan ses her...

 
YouSee lover gratis Pakkeskifte!!!!09-01-2020  

Har du planer om at skifte tv pakke i denne tid, så gør det straks, da det er gratis lige nu.


Perioden for hvor længe dette gælder er desværre ukendt.


Hidtil at vi haft et gebyr på kr 399 for at skifte ned i TV-pakkestørrelse, men lige nu er det gratis.


Så hvis de nye pakker ikke passer dig, så overvej et pakkeskifte, eller måske Yousee fritvalg.


Til info er der som det ses til højre på siden stor prisforskel, og er man til TV streaming via nettet, kan prisforskellen faktisk financiere et tilkøb af de kanaler som Yousee valgte helt fra. Altså Kanal 4, kanel 5 osv...


Evt Ændring af TV-pakke skal ske til Dansk Kabel TV på tlf 76958421 (mellem kl 09.00 og kl 15.00) eller via mail til Jupiter@danskkabeltv.dk

 

Antenneforening

Kontingent og Priser

20-03-2021

 2021 priser !!!

Kontingentet for GF Jupiters antenneforening er stadig 0,00 kr årligt. Der er dog et opkrævelsesgebyr på 50,- kr halvårligt for modtagere af Yousee TV pakker.

Herunder priser på Yousee's TV pakker.

Priserne er gældende fra 1. januar 2021. priserne for 2017,2018,2019 og 2020 er i parentes.


Pris pr. måned 2021.


Grundpakke:  180 -kr 


(2017 kr. 150)


(2018 kr. 160) 


(2019 kr. 170)


(2020 kr. 166)


Mellempakke:  385- kr 


(2017 kr. 335)


(2018 kr. 345)


(2019 kr. 365)


(2020 kr. 363)


Fuldpakke:  515- kr 


(2017 kr. 450)


(2018 kr. 470)


(2019 kr. 495)


(2020 kr. 493).   


Oprydning

27-01-2016

Bestyrelsen får fra tid til anden henvendelse om, at udseendet på og omkring en givet grund er skæmmende for kvarteret, at en hæk ikke er klippet ordentligt m.v.

Bestyrelsen har ingen mulighed for at gribe ind i dette, og vi ønsker ikke at optræde som hverken kommune eller politi.

Vi opfordrer til, at man holder ryddeligt på og omkring sin parcel, og hvis man har behov for at ”rode” lidt, f.eks. i forbindelse med en ombygning e.l., så stik hovedet ind til de nærmeste naboer og orienter om det. Det løser mange problemer.